"Vi stödjer dig som arbetar med exportkontrollfrågor i företag, organisationer och på myndigheter"
Bli medlem
Bli medlem för att nätverka och delta i våra kurser och seminarium
Vår utbildning
Så blir du en Certifierad Export Control Manager
EXPORTKONTROLL
Kort om exportkontroll
SWEDISH UPDATE
Det årliga exportkontrollseminariet

AKTUELLT

Publicerat: 26.10.2017

Propositionen för skärpt exportkontrollagstiftning har publicerats

Regeringens proposition 2017/18:23 med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel överlämnades till riksdagen den 19 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2018.

Publicerat: 30.06.2017

Förväntade skärpta regler för vapenexporten

Regeringen överlämnade den 29 juni en remiss till Lagrådet med en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Lagrådsremissen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från…

Publicerat: 15.06.2017

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats

Den nya krigsmaterielförteckningen, SFS 2017:516 träder i kraft den 22 juni. De kategorier som ändrats och förtydligats är ML8, ML10, ML13 och ML17.

KOMMANDE EVENT

Datum: 23.11.2017
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM). (Denna kurs är fulltecknad. Hänvisning till 08.02.2018)

Datum: 08.02.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM). 

Datum: 06.03.2018 till 07.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs i kontakten med ISP.

VAD VÅRA MEDLEMMAR OCH PARTNERS TYCKER

Det är otvivelaktigt så att Exportkontrollföreningens verksamhet leder till ökat intresse och kunskap om exportkontroll i svenska företag. Detta underlättar i högsta grad för ISP att utföra sitt uppdrag.

Christer Ahlström
Generaldirektör, ISP

The Swedish Export Control Society is an example of what is needed to promote the common good in this highly dynamic area of law, policy, international affairs, and technology.

Kevin Wolf
Former Assistant Secretary of Commerce for Export Administration

Exportkontrollföreningen är inte bara ett mycket bra forum för att diskutera exportkontroll. Du får även en god fortbildning inom exportkontroll via den årliga Swedish Update-konferensen.

Stefan Jaagas
Lead Country ECC SE, Siemens AB

Genom att ha ansvarat för föreningens kansli mellan 2012- sep 2016, deltagit på CECM-utbildningarna och olika seminarier har jag inte bara lärt mig otroligt mycket inom exportkontroll utan jag har även lärt känna helt fantastiska människor.

Maria Klebert Björk
Exportteknisk rådgivare, Business Sweden

Exportkontrollföreningens kurs, Certifierad Export Control Manager, var en väldigt intressant och mycket väl sammansatt kurs. De kunskaper jag fick via kursen, kunde jag använda mig av i min yrkesvardag inom Trade Compliance.

Peter Ruotsalainen
European Trade Compliance Specialist, Thermo Fisher Scientific

Exportkontrollföreningens kurser och seminarier har gett mig en bred och gedigen grund samt en ökad förståelse om ett föränderligt och komplext ämne.

Lena Måård
Shipping Officer, Försvarets Materielverk

Utbildningen, Certified Export Control Manager, har gett mig en bra plattform att stå på i mitt dagliga arbete som Export Control Manager. Att därtill få delta i de seminariums som ges har varit mycket intressanta och givande då föreläsarna har varit i toppklass

Dag Lindmark
Export Control Manager, Saab AB (publ) Support and Services

STYRELSEN

Annette Eriksson

Styrelseordförande / Chairman

Janine Green-Holmen

Vice ordförande / Vice Chairman

Mattias Lövensjö

Styrelseledamot / Board Member

Magnus Nordéus

Styrelseledamot / Board Member

Torbjörn Spector

Styrelseledamot / Board Member

Per-Arne Mattsson

Styrelseledamot / Board member

Katarina Bowald

Styrelseledamot / Board Member

Susanna Sjösten

Styrelseledamot / Board Member