Utbildning

Certified Export Control Manager

Sveriges Exportkontrollförening genomför sedan 2006 ett både brett och djupt utbildningsprogram där svensk och internationell exportkontroll av strategiska produkter behandlas i teori och praktik. Utbildningen är framtagen i samverkan med Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Programmet består av fyra delkurser där varje delkurs avslutas med ett kunskapstest. Den som uppnår godkänt resultat på samtliga fyra delar erhåller certifikat som Certified Export Control Manager.

Datum: 06.03.2018 till 07.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 07.03.2018 till 08.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; KM

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom KM-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 23.04.2018 till 24.04.2018
Plats: Odd Fellow, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Extrainsatt kurstillfälle för Del II PDA. Se närmare beskrivning av kursdelen under Del II den 6-7 mars 2018. Tid:  Dag 1: Måndagen den 23 april 2018 kl. 09.00 – 17.00…

Datum: 24.04.2018 till 25.04.2018
Plats: Odd Fellow, Stockholm

CECM-utbildning. Del II Fördjupning Sverige; KM

Extrainsatt kurstillfälle för Del II KM. För närmare beskrivning av kursdelen, se Del II KM den 7 – 8 mars 2018. Tid: Dag 1: Tisdagen den 24 april 2018 kl.…

Datum: 15.05.2018 till 17.05.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del III Fördjupning USA; PDA & KM

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för PDA- och KM- området.

Datum: 29.08.2018 till 30.08.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; PDA & KM

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande PDA och KM. Ansvar och påföljder behandlas.

Datum: 05.09.2018 till 06.09.2018

CECM-utbildning. Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; PDA och KM

Extrainsatt kurstillfälle för del IV. För närmare information om kursdelen, se Del IV den 29 – 30 augusti 2018. Tid: Dag 1: Onsdagen den 5 september 2018 kl. 09.00 –…

Datum: 01.11.2018 till 30.11.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM).