Medlemsseminarium

Medlemsseminarium om USA:s sanktioner

Datum: 21.04.2020

*Seminariet flyttas till senare i år. Information om nytt datum kommer att publiceras när så är möjligt*

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening inbjuds till ett kostnadsfritt seminarium om USA:s sanktionsmekanism, tisdagen den 21 april i Stockholm.

Seminariet kommer att avhandla hur USAs legala ramverk ser ut vad gäller införandet av, och ansvar för, de sanktions regimer som USA inför. En genomgång kommer att ske för att tydliggöra vilken roll såväl Vita Huset som Kongressen har för införandet av sanktioner. Vad är det för skillnad mellan en Act som antas av Kongressen och vad innebär en Executive Order som utfärdas av presidenten. Vilken roll har State Department, Treasury Department och Commerce Department? Vad är det för skillnad mellan primära respektive sekundära sanktioner? Vilka påföljder kan utkrävas av berörda US myndigheter mot icke-US bolag som bryter mot US sanktioner. Utöver detta kommer även USAs politik gentemot Kina att beröras. 

Seminariet är kostnadsfritt och endast för medlemmar i Exportkontrollföreningen.

Mera ingående information om seminariet lämnas i slutet av mars.