Swedish Update 2020

Publicerat: 13.01.2020

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2020 att äga rum torsdagen den 17 – fredagen den 18 september på Johannesbergs slott. Mera information om program mm. kommer senare.